MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1 SATICI BİLGİLERİ

Unvan : SANTEK MEDİKAL KOZMETİK ÜRÜN DAN YAZ DON VE BİL HİZ SAN TİC İTH İHR LTD ŞTİ

Adres : Meriç Mah. 5746/10 Sok. No:9 Bornova /İZMİR

Telefon : 0 232 342 01 10

Faks : 0 232 3420038

E-posta : [email protected]

Vergi No : EGE VD. 7440440802

Mersis No :

1.2 ALICI BİLGİLERİ

Adı-Soyadı : ……………………………………………..

Adres : ……………………………………………..

Telefon : ……………………………………………..

E-posta : ……………………………………………..

1.3 Satıcı ve Alıcı birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2. KONU

Alıcının satıcıya ait biosoapy.com  uzantılı internet sitesi üzerinden siparişini verdiği nitelikleri ve satış bedeli aşağıda belirtilen ürünün (ürün) satışı, teslimi ve satış bedelinin ödenmesine ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği düzenlemeleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin (sözleşme) konusunu teşkil etmektedir.

3. ÜRÜN BİLGİLERİ, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

Ürünün tüm temel nitelikleri satıcıya ait internet sitesinde yer almaktadır. Alıcının siparişine konu ettiği ürünün cinsi, adet, fiyat, ödeme, teslimat ve fatura bilgileri aşağıda sıralanmakta olup, tüm bu bilgiler alıcı tarafından onaylanmıştır. Kargo ücreti satıcıya aittir. 

ÜRÜNBİRİM FİYATI (TL)ADETTOPLAM(TL)
Cinsi…………………..…………………..………………….
Kargo Ücreti………………….
Ödeme Toplamı (KDV Dahil) ………………….

ÖDEME BİLGİLERİ

Ödeme Şekli : ……………………………..

Kart Tipi : ……………………………..

Kart No : ……………………………..

Kredi Kartına

Taksit-Tek Çekim : …………………………….

TESLİMAT BİLGİLERİ

Adı-Soyadı : …………………………….

Adres : …………………………….

Telefon : ………………………….…

E-posta : ………………………….…

Teslimat Şekli : ………………………….…

Teslimat Tarihi : ………………………….…

FATURA BİLGİLERİ

Adı-Soyadı/Unvanı : …………………………….

Adres : …………………………….

Telefon : ………………………….…

E-posta : ………………………….…

4.1 Alıcı satıcıya ait internet sitesinde ürünün tüm temel niteliklerini, satış fiyatı, ödeme ve teslimata ilişkin bilgileri okuduğunu, bunlara yönelik bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı bu teyidinin sözleşmenin kurulmasından evvel, satıcının alıcıya vermesi gereken unvan, mersis numarası, iletişim bilgileri, ürüne ait temel özellikler, vergi dahil satış fiyatı, kargo bedeli, ödeme ve teslimat bilgileri, cayma hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile cayma bildiriminin yapılacağı iletişim bilgileri, cayma hakkına sahip olmadığı ürünler ve cayma hakkının istisnaları, uyuşmazlık hallerinde Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine müracaatta bulunabileceği hususlarında doğru ve eksiksiz bilgi edindiğini kabul anlamına geldiğini beyan eder.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.2 Ürün, azami 30 günlük süreyi aşmamak kaydı ile alıcının yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında alıcı veya alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün alıcıya teslim edilememesi durumunda, alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

4.3 Ürünün teslimatı anında alıcının adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünün sevkiyatını takip etmek alıcının sorumluluğundadır. Ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de alıcıya aittir.

4.4 Satıcı, ürünü eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile birlikte her türlü ayıptan ari olarak teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.6 Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7 Alıcı, ürünün teslimatı için sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, satıcının ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8 Alıcının, satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Ürün bedeli satıcıya tamamen ödenmediği takdirde satıcı tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ürün bedelini satıcıya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde alıcı tarafından satıcıya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi alıcının bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcının iadeyi kabul etmek veya iadeyi talep etmek yerine, ürün bedeli alacağının tahsiline ilişkin hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. 

4.9 Ürün’ün normal satış ve teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar nedeniyle en geç 30 günlük sürede teslim edilememesi halinde, satıcı teslimat ile ilgili olarak alıcıyı bilgilendirir. Bu durumda alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

4.10 Satıcı sözleşme konusu ürünü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde açık bir şekilde alıcıyı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve alıcının sözlü veya yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcının söz konusu onayı vermediği hallerde sözleşmenin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

4.11 Sözleşmenin 6. maddesinde düzenlenen cayma hakkı dahil sipariş iptallerinde ve sözleşme fesihlerinde, ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde alıcı’ya iade edilir. İade alıcının satıcı’ya ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra azami 14 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesi işleminin satıcı tarafından yapılmasından sonra alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı olası gecikmeler için satıcının herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. Satıcının iade edilecek bedel için, bu sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları saklıdır. Sözleşmenin satıcının edimini ifa etmemesi nedeniyle alıcı tarafından feshedildiği hallerde alıcının kanundan doğan hakları saklıdır.

5. FATURA 

5.1 Satıcı, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun usullerin uygulanması hakkını saklı tutar. 

6. CAYMA HAKKI

6.1. Alıcı, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslimi tarihinden itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli satıcı tarafından karşılanır. Alıcı, ön bilgilendirme formunu ve sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

6.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün sözleşmenin 6.6 maddesinde düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

6.3 Cayma hakkının süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün en geç 10 gün içerisinde, satıcının yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. Bu hakkın kullanılması halinde; 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır), iade formu, iade edilecek ürünün kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6.4 Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli, teslim masrafları da dahil olmak üzere alıcıya, ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade etmekle yükümlüdür.

6.5 Teslim alınmış olan ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa, ürün değerini veya değerindeki azalmayı satıcıya tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Ürünün mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması kabul edilmez.

6.6 Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler: Yasal düzenleme gereği aşağıda sıralanan ürünlere ilişkin sözleşmelerde, alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır:

(a) Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler

(b) Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlere ilişkin sözleşmeler

(c) Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler

(d) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler

(e) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

(f) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler

(g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayrimaddi ürünlere ilişkin sözleşmeler

(h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

(i) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler ile alıcının ticari amaçla satın alma yaptığı haller

6.7 İade edilecek ürünün hasar görmemiş, tekrar satılabilme özelliğini kaybetmemiş, kullanılmamış olması gerekmektedir.

6.8 Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, alıcı cayma süresi içinde ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur. Cayma tarihine kadar geçen sürede ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmaması nedeniyle üründe değişiklik veya bozulma olduğu hallerde, alıcı cayma hakkını kullanamayacağını kabul ve beyan etmektedir.

6.9 Cayma hakkı için öngörülen yasal sürenin geçmesi veya yasal düzenlemeler çerçevesinde alıcı tarafından cayma hakkının kullanılmasının olanaklı olmadığı hallerde, alıcı satıcının kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle ürünü iade veya değiştirmek isterse bunun kabulü hususunda münhasır takdir hakkı satıcıya ait olmakla birlikte, alıcı ürünün iade ve değişimi nedeniyle doğan masraflardan münhasıran sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL BİLGİLER

7.1 Alıcı tarafından satıcıya ait internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler alıcının cihazı vasıtasıyla girildiğinden korunmaları ve virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu alıcıya aittir. 

7.2 Satıcı, alıcıya ait e-posta adresleri, telefon numaraları gibi elektronik iletişim adreslerine, ürün ve hizmetlerine ilişkin alıcının kendisiyle iletişime geçmesi ve bilgilenmesi amacıyla bilgilendirme, duyuru, tanıtım amaçlı elektronik iletiler gönderebilir. Alıcı, bu sözleşme ile satıcı tarafından bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermektedir. Alıcı kişisel verilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine muvafakat ve izin vermiştir. Alıcı satıcıya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. 

7.3 Satıcı, alıcıya ait elektronik iletişim adreslerini yazılı onay olmaksızın üçüncü kişilere iletmeyecek ve başka amaçlarla kullanmayacaktır. 

8. YETKİLİ MAHKEME

8.1 Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse satıcının yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. 

9. YÜRÜRLÜK

9.1 Alıcı, sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünün tüm temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme ve teslimata ilişkin bilgileri, satıcı ve ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı dahil tüm hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını satıcıya ait internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek ürünü sipariş ile sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. 

9.2 Bu sözleşme 01.01.2022 tarihinde elektronik ortamda akdedilmiş olup, bir nüshası alıcının yukarıda belirtilen e-posta adresine elektronik formatta gönderilmiştir.

SATICI

SANTEK MEDİKAL KOZMETİK ÜRÜN DAN YAZ DON VE BİL HİZ SAN TİC İTH İHR LTD ŞTİ

ALICI

……